Pályázatok mezőgazdaság kategóriában


Állattenyésztő telepek
Kertészet - ültetvény
A kertészeti ágazat nagyszabású támogatása.
Borászati eszközök beszerzése
Borászati és szőlészeti eszközök beszerzésére ismét támogatás kapható.
Mezőgazdaság digitális átállása
Digitális és precíziós technológiák meghonosítása a szántóföldön és a kertészetben.
Terménytárolók
Az állam támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez.
Mezőgazdasági kisüzemek
A fejlődőképes kisméretű gazdaságok támogatására kiírt pályázat.
Kertészeti üzemek korszerűsítése
A kertészetek növényházainak és hűtőkapacitásának fejlesztésére kiírt pályázat.
Járványvédelem
A járványos állatbetegségek megelőzéséhez korszerű technológiák beszerzését és kiépítését teszi lehetővé.
Baromfi- és sertéságazat támogatása
A baromfi- és sertéságazat bizonyos tevékenységeit támogatja ez a rendelet.
Borszőlőültetvény
A kertészeti ágazat versenyképességének fokozása érdekében borszőlő ültetvények telepítése támogattatik.
Mez.gazd. energiahatékonyság
Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek kaphatnak támogatást innovatív és környezetbarát, energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében.
Tanyák lakóépület-felújítása és biztonsága
A pályázat célja a tanyák lakóépületének felújítása, elősegítve azok állagmegóvását, valamint lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.
Tanyagazdaságok indítása és fejlesztése
A pályázat célja a tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése sokoldalú fejlesztési célok támogatásával.
Magyar Méhészeti Nemzeti Program
A magyar méhészet támogatására indított három éves program.
Fiatal gazda
A mezőgazdasággal főállásban foglalkozni kívánó fiataloknak nyújt induló támogatást 40.000 euró értékben a pályázat.
Falusi turizmus
A pályázat a falusi szálláshelyek létesítését és turisztikai attrakciók megvalósítását támogatja.
Kertészeti gépbeszerzés
A Kertészeti gépbeszerzés pályázat kifejezetten a kertészeti ágazat gépeinek beszerzését támogatja. Maximális támogatás 10 millió Ft.
Borászati termékfejlesztés
Támogatás borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.
Mezőgazdasági vízgazdálkodás
A felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása.
Tejágazat állatjóléti támogatás
A pályázat az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók.
Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
A pályázat célja: Juh- és kecsketartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése.
Állattartó telepek korszerűsítése
A pályázat célja: Állattartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése. Támogatott állatfajok: lófélék, húsgalamb, strucc, emu, fürj, nyúl, csincsilla, méh.
Baromfitartó telepek korszerűsítése
A pályázat célja: Baromfitartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése.
Sertéstartó telepek korszerűsítése
A pályázat célja: Sertéstartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése.
Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
A pályázat célja: Szarvasmarhatartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése.
Fólia- és üvegházak korszerűsítése
A pályázat célja: a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozása üvegházak építésével és korszerűsítésével.
Gyógynövény termesztés
A felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének valamint a post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzésének támogatása révén.
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.
Ültetvénytelepítés - öntözés
A pályázat célja: a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozása ültetvények telepítésével.
Technológiai fejlesztés az élelmiszer-feldolgozásban
Mezőgazdasági termékek értéknövelése, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozásban.
Trágyatárolók építése
A Széchenyi 2020 program keretében megjelent „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése” című felhívás.