Baromfitartó telepek korszerűsítése

2016.03.25 - Nemzetgazdasági MinisztériumBeadás időszaka: 2016.05.19 - 2018.05.18

A pályázat célja:
A pályázat célja: Baromfitartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése.

Fõ tevékenységek:
Építéssel járó tevékenységek: Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (szellőztetés-, hűtés-, fűtés technológiájának kiépítése, telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása). b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (istálló és szociális helyiség, továbbá tojásválogató, -keltető épület építése, férőhely kiépítése, termény és takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása). Gépbeszerzés Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei. Tojásosztályozó és csomagoló, iletve tisztító berendezések. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése. Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

Pályázók köre:
Mezőgazdasági termelő, amennyiben üzemmérete meghaladja a 6000 STÉ-t. Konzorcium is pályázhat (legalább öt tagú).

Támogatás összege:
A vissza nem térítendő támogatás a projekt összegének 50%-a (Közép-Magyarországon 40%-a) lehet, de legfeljebb 500 MFt. A támogatási összeg 50%-ának megfelelő előleget lehet igényelni. Fiatal termelő +10% támogatásra jogosult.

Megvalósítás határideje:
A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre.

Fenntartási idõszak:
A fenntartási kötelezettség a projekt befejezésétől számított 5 év.

Egyéb elvárások:
A pályázónak 50 MFt projektösszeg fölött részletes, az alatt egyszerű üzleti tervet kell benyújtania.

Beadási szakaszok:
- 2016.07.04 
- 2016.07.20 
- 2017.01.04 
- 2017.04.04 
- 2018.05.18