Kapcsolt vállalkozások


Kapcsolt vállalkozás


- az adózó és az a személy, amelyben az adózó közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik;

- az adózó és az a személy, amely az adózóban közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik;

- az adózó és más személy, ha harmadik személy közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik
azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni;

- a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az előző pontokban meghatározott viszonyban áll;

- az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az előző pontokban meghatározott viszonyban áll.

Többségi befolyás


Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén egy személy (természetes személy vagy gazdasági társaság) egy jogi személyben a szavazatok több, mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

Meghatározó befolyás


A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással:
- ha annak tagja, illetve részvényese és jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
- a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.

Közvetett meghatározó befolyás


A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a jogosultságok közvetett módon biztosítottak.

A befolyással rendelkezőnek:
- egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával közvetett módon való rendelkezése vagy
- egy jogi személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyása megállapítása során:
a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.