Csekély összegű támogatások


Általános tudnivalók

Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak, vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt és a tagállamok közötti kereskedelmet.

A támogatás főszabálya

Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból odaítélt csekély összegű támogatás összege három pénzügyi évben együttesen nem haladhatja meg a 200.000 eurónak (közúti szállítás esetén 100.000 eurónak) megfelelő forintösszeget.
Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha a kedvezményezett nem minősül vállalkozásnak (költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy közhasznú társaság), amennyiben a támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

Állami támogatás fogalma

Állami forrásból nyújtott támogatásnak minősülnek: a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok (pl. MPA), a társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok, illetve az Európai Unió közösségi forrásaiból származó pénzek is. A támogatási korlát szempontjából mindezen forrásból származó de minimis támogatást figyelembe kell venni.

A támogatások formája

A de minimis támogatások formája lehet: vissza nem térítendő és a visszatérítendő pénzeszközök nyújtása, kamatmentes kölcsön, kedvezményes kamatozású kölcsön, kamattámogatás, kezességvállalás, állami tőkejuttatás, adókedvezmény, ingyenesen nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás, tartozásátvállalás és a kedvezményes lízing is.