Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

2016.01.20 - Vidékfejlesztési MinisztériumBeadás időszaka: 2016.03.21 - 2018.03.30

A pályázat célja:
Kistermelők üzemméretének növekedése.

Fõ tevékenységek:
- Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai kapacitások kialakítása. - A tevékenységet szolgáló épületek, építmények felújítása, kivitelezése. - Bármely más beruházás és költség, amely az üzem termelőképességét növeli.

Pályázók köre:
Őstermelő vagy mezőgazdasági vállalkozás, amelynek üzemmérete eléri a 3000 STÉ-t, de nem haladja meg a 6000 STÉ-t vagy ezzel megegyező árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből és Annex1 termék feldolgozásából.

Területi érvény:
Csak 10.000 lélekszám alatti vagy tanyás településen (a budapesti agglomerációt kivéve).

Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 15.000 euro átalányösszeg, két részletben kifizetve. Az első részletben a támogatás 75%-a hívható le. A fennmaradó második, 25%-os részletet 36 hónap elteltével lehet igényelni.

Önerõ:
Nem releváns.

Megvalósítás határideje:
A projekt megkezdésétől számított 4 év.

Fenntartási idõszak:
Nem releváns.

Egyéb elvárások:
Kötelező képzésen való részvétel.

Beadási szakaszok:
- 2016.04.22 
- 2016.09.22 
- 2017.03.03 
- 2018.03.30