Mez.gazd. energiahatékonyság

2018.01.12 - Vidékfejlesztési MinisztériumBeadás időszaka: 2018.02.19 - 2020.02.18

A pályázat célja:
Innovatív és környezetbarát, energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása.

Fõ tevékenységek:
Energiafelhasználás csökkentésére irányuló projektek (fűtés, világítás, technológiai rendszerek korszerűsítése). Megújuló energiák alkalmazása.

Pályázók köre:
1. célcsoporthoz: mezőgazdasági termelők (min. 6000 STÉ felett). 2. célcsoporthoz: mezőgazdasági termelők és nem mezőgazdasági kisvállalkozások TEÁOR 10 és 11 tevékenységekhez.

Területi érvény:
Az ország egész területe.

Támogatás összege:
Maximum 500 MFt, amely a projekt értékének 50%-a (Közép-Magyarországon 40%-a).

Elõleg:
Maximális előleg a támogatási összeg 50%-a.

Önerõ:
Önerő igazolására nincs szükség (egyszeri elszámolás esetén).

Megvalósítás határideje:
A szerződéstől számított 24 hónap.

Fenntartási idõszak:
A projekt befejezésétől számított 5 év.

Beadási szakaszok:
- 2018.03.19 
- 2018.04.19 
- 2018.05.19 
- 2018.08.19 
- 2018.11.19 
- 2019.02.19 
- 2019.02.20 
- 2019.05.19 
- 2019.08.19 
- 2019.11.19 
- 2020.02.19