Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

2016.03.25 - Nemzetgazdasági MinisztériumA pályázat célja: Juh- és kecsketartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése. Támogatott tevékenységek: Építéssel járó tevékenységek: Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (szellőztetés-, hűtés-, fűtés technológiájának kiépítése, a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, telepi takarmánykeverőkhöz takarmánytároló technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, gyapjúnyírás technológia) b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (istálló, fejő- és tejház, szociális helyiség építése, állatsátor, állatmérleg, állatválogató, és kezelő kialakítása, hagyományos és elektromos karám, kifutó és jártató kiépítése, termény-, illetve takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása). Gépbeszerzés Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei ((például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil válogatókarám, körmöző kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása). A szálastakarmány betakarítás és kiosztás munkagépei. Körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter beszerzése. A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. (A munkagépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 5 000 000 Ft-ot.) Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése. Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. A támogatás összege: A vissza nem térítendő támogatás a projekt összegének 50%-a (Közép-Magyarországon 40%-a) lehet, de legfeljebb 15 MFt. A támogatási összeg 50%-ának megfelelő előleget lehet igényelni. Fiatal termelő +10% támogatásra jogosult. Pályázók köre: Mezőgazdasági termelő, amennyiben üzemmérete meghaladja a 6000 STÉ-t. Konzorcium is pályázhat (legalább öt tagú). Üzleti terv: A pályázónak 50 MFt projektösszeg fölött részletes, az alatt egyszerű üzleti tervet kell benyújtania. Pályázat benyújtása: Támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 5. napjától 2018. május 5. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra (az első négy beadási szakasz): - 2016. július 19. - 2016. október 19. - 2017. január 19. - 2017. április 19. A projekt végrehajtása: A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. A fenntartási kötelezettség a projekt befejezésétől számított 5 év. Elvárás a dolgozói és az állatlétszám szinten tartása.

Beadás időszaka: A beadás folyamatos.

Beadási szakaszok:
- 2016.07.19 
- 2016.10.19 
- 2017.01.19 
- 2017.01.20 
- 2017.04.19 
- 2017.10.19 
- 2018.01.19 
- 2018.05.21