Trágyatárolók építése

2015.11.18 - Vidékfejlesztési MinisztériumA támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,6 milliárd forint. Támogatottak köre: Mezőgazdasági termelő, akinek üzemmérete legalább 6000 Euro és aki az előző évben árbevételének legalább 50%-át mezőgazdasági tevékenységből szerezte. Fiatal gazdák külön kedvezményben részesülnek. Termelők csoportja (konzorciuma) is adhat be pályázatot. A támogatást igénylő beadási időszakonként, továbbá megvalósítási helyenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. Támogatás mértéke: egyéni pályázat esetén max 50 MFt, csoportos pályázat esetén max 100 MFt. A támogatás aránya a költségek 50%-a (kivéve Közép-Magyarország, ahol 40%-a). Támogatás elbírálása: A beérkező támogatási kérelmek negyedévente, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Az első két beadási időszak: 2015. december 20. - 2016. február 12. 2015. február 12. - 2016. április 20. Támogatott tevékenységek: Trágyatárolók kialakítása: a) Szigetelt, beton almostrágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, valamint trágyalé/csurgalékvíz gyűjtővel; b) Síkbeton karámterület kialakítása; c) Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása; d) Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló beton tálca, illetve akna kialakítása; e) Monolit- és elemes hígtrágya tároló a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk); f) Fémlemezes, műanyag vagy üvegszálas szerkezetű hígtrágya tároló tartály a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk); g) Szivárgásmentes, szivárgásjelzővel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltő állás, keverő-homogenizáló szivattyúk); h) Zárt, műanyag tömlős hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi berendezéseivel; Hígtrágya tároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben a támogatást igénylő a felhívás alapján fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül. Kapcsolódó, választható tevékenység-csoportok (II. – V.): II. A trágya kezelésére vonatkozó beruházások: a) Beton gyűjtő-átemelő-kezelő medence az adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezésekkel; b) Szilárd burkolatú, szigetelt komposztáló-trágyatároló tér; c) Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus szétválasztásra alkalmas (dobszűrő, csigás prés) berendezéssel; d) Szellőztetéses trágyaszárítási technológia ketreces baromfitartási technológiákhoz; e) Aerob fermentációs trágyakezelési technológia; f) Meglévő hígtrágya kezelő-kijuttató rendszerek fejlesztéséhez adagoló, villamos- és traktoros hajtású be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezések beépítése; III. A csapadék trágyarendszertől való elvezetése: a) Kifutók, várakozók, gyűjtőkarámok vagy trágyatároló terek tetőfedése, esőcsatornák-tetőereszek felszerelése; b) Istállók esőcsatornáinak felszerelése; c) Nyitott felszíni csapadékelvezető, illetve szikkasztó árok kialakítása; d) Felszín alatti csapadékelvezető betoncsatornák, illetve műanyag csőrendszerek kialakítása; IV. A trágyatároláshoz kapcsolódó monitoring rendszer kialakítása: a) Figyelőkutak telepítése; b) Szivárgásjelző szenzorok és riasztó berendezések telepítése; V. A trágyatároláshoz, feldolgozáshoz, mozgatáshoz szükséges erő és munkagépek beszerzése: a) Az almos istállótrágya mozgatására is alkalmas erő- és munkagépek; b) Hígtrágya szállítására alkalmas erő- és munkagépek;

Beadás időszaka: 2016.01.11 - 2017.10.11

Beadási szakaszok:
- 2016.02.12 
- 2016.06.10 
- 2016.10.12