Technológiai fejlesztés az élelmiszer-feldolgozásban

2015.12.15 - Vidékfejlesztési MinisztériumBeadás időszaka: 2016.02.15 - 2018.02.25

A pályázat célja:
A mezőgazdasági termékek értéknövelése, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozásban.

Fõ tevékenységek:
A/ Technológiai fejlesztések - Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása. - Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése. - A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése. - A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése. B/ Anyag- és energiatakarékosság - Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása. - Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. - Világítási rendszerek korszerűsítése. - Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése - Megújuló energiaforrások használata. - Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása.

Pályázók köre:
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: a. az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul. 2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: a. utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul; c. a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő. 3. Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Támogatás összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, azon kívül az összes elszámolható költség 50%-a. A támogatás kisvállalkozás esetén 20%-ponttal (középvállalkozásnál 10%-kal) növelhető.

Elõleg:
A támogatás 50%-áig előleg igényelhető.

Megvalósítás határideje:
A megvalósításra 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási idõszak:
A fenntartási kötelezettség 5 évig áll fenn.

Egyéb elvárások:
A pályázónak üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében: a) 50 millió Ft teljes projektösszeg, illetve az alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező. b) 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező.

Beadási szakaszok:
- 2016.04.25 
- 2016.07.25 
- 2016.10.25 
- 2016.11.21 
- 2017.01.25 
- 2017.04.25 
- 2017.07.25 
- 2017.10.25 
- 2018.02.25