Falusi turizmus

2016.12.02 - Vidékfejlesztési MinisztériumBeadás időszaka: 2017.05.12 - 2019.05.12

A pályázat célja:
Falusi szálláshelyek létesítése és turisztikai attrakciók megvalósítása.

Fõ tevékenységek:
Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások létesítése, fejlesztése: - új falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal. Egyéb szálláshely esetében: - új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható; - amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható. b) A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejelsztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

Pályázók köre:
Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek: - székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év július elsejétől a mellékletekben felsorolt kistelepülésen van; - a projekt megvalósítási helye is ilyen kistelepülésen található; - igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Területi érvény:
Csak a 10.000 lélekszám alatti települések és a tanyás térségek.

Támogatás összege:
Maximum 50 MFt. Támogatás aránya: 50-70%.

Elõleg:
A megítélt támogatás 50%-a.

Megvalósítás határideje:
Két év.

Beadási szakaszok:
- 2017.06.12 
- 2017.07.12 
- 2017.07.20 
- 2017.08.14 
- 2017.11.14 
- 2018.02.14 
- 2018.05.14 
- 2018.08.14 
- 2018.11.14 
- 2019.02.14 
- 2019.05.14