Állattartó telepek korszerűsítése

2016.03.25 - Nemzeti Fejlesztési MinisztériumA pályázat célja: Állattartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése. Támogatott állatfajok: lófélék, húsgalamb, strucc, emu, fürj, nyúl, csincsilla, méh. Támogatott tevékenységek: Építéssel járó tevékenységek: Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (szellőztetés-, hűtés-, fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás, tojásgyűjtés és osztályozás technológiájának kialakítása) b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (istálló-, mézház, válogató és keltető, valamint szociális helyiség építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, termény-, illetve takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása, méhészeti eszközök tároló helyiségei, méhcsaládoknak teleltető kialakítása). Gépbeszerzés Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése. Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. A támogatás összege: A vissza nem térítendő támogatás a projekt összegének 50%-a (Közép-Magyarországon 40%-a) lehet, de legfeljebb 100 MFt. A támogatási összeg 50%-ának megfelelő előleget lehet igényelni. Pályázók köre: Mezőgazdasági termelő, amennyiben üzemmérete meghaladja a 6000 STÉ-t. Konzorcium is pályázhat. Üzleti terv: A pályázónak 50 MFt projektösszeg fölött részletes, az alatt egyszerű üzleti tervet kell benyújtania. Pályázat benyújtása: Támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 6. naptól 2018. május 6. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra (az első négy beadási szakasz): - 2016. július 6. - 2016. október 6. - 2017. január 6. - 2017. április 6. A projekt végrehajtása: A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. A fenntartási kötelezettség a projekt befejezésétől számított 5 év.

Beadás időszaka: 2016.05.06 - 2018.07.06

Beadási szakaszok:
- 2016.07.22 
- 2016.10.24 
- 2017.01.23 
- 2017.04.23 
- 2017.04.24 
- 2017.07.24 
- 2017.10.23 
- 2018.05.18