Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

2016.03.25 - Nemzetgazdasági MinisztériumA pályázat célja: Szarvasmarhatartó gazdaságokban a versenyképesség és energiahatékonyság növelése. Támogatott tevékenységek: Építéssel járó tevékenységek: Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása) b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (istálló-, fejő- és tejház, valamint szociális helyiség építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, termény-, illetve takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása). Gépbeszerzés a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei. b) A szálastakarmány betakarítás és kiosztás, továbbá a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. Körbálázó, rendsodró, kaszáló és silózó adapter beszerzése. (A munkagépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 10 MFt-ot.) Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése. Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. A támogatás összege: A vissza nem térítendő támogatás a projekt összegének 50%-a (Közép-Magyarországon 40%-a) lehet, de legfeljebb 500 MFt. A támogatási összeg 50%-ának megfelelő előleget lehet igényelni. Pályázók köre: Mezőgazdasági termelő, amennyiben üzemmérete meghaladja a 6000 STÉ-t. Konzorcium is pályázhat. Üzleti terv: A pályázónak 50 MFt projektösszeg fölött részletes, az alatt egyszerű üzleti tervet kell benyújtania. Pályázat benyújtása: Támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 2. naptól 2018. május 2. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra (az első négy beadási szakasz): - 2016. július 2. - 2016. október 2. - 2017. január 2. - 2017. április 2. A projekt végrehajtása: A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. A fenntartási kötelezettség a projekt befejezésétől számított 5 év.

Beadás időszaka: A beadás folyamatos.

Beadási szakaszok:
- 2016.07.18 
- 2016.07.23 
- 2016.10.17 
- 2017.01.16 
- 2017.04.17 
- 2017.07.17 
- 2017.10.16 
- 2018.01.16 
- 2018.05.16