Családbarát munkahelyek 2024


CSP-CSBM-24Beadás: 2024.07.01-ig.

A pályázat célja:
Olyan munkahelyi családbarát programok támogatása, amelyek elősegítik a munka és a magánélet összeegyeztetését.

Fõ tevékenységek:
Családbarát intézkedések, például: - rugalmas munkaszervezés - szabadságok rugalmas kiadása - munkáltató által fizetett képzések - kisgyermekes szülők támogatása - férfi munkavállalók szülői szerepének ellátása - gyermekek napközbeni felügyelete - idős, beteg munkavállalók támogatása - nyugdíjas korábbi dolgozók támogatása - egyéb családbarát célok.

Pályázók köre:
Gazdasági társaságok (egyéni vállalkozók nem indulhatnak), legalább 5 alkalmazottal.

Támogatás összege:
Maximum 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, a projekt 100%-os arányában.

Önerõ:
Önerő nem szükséges.

Megvalósítás határideje:
A projektek támogatási időszaka 2025. június 30-ig tart.

Egyéb elvárások:
A projekt költségvetése kiterjedhet: - dologi kiadásokra - bérköltségre és személyi jellegű kifizetésekre - tárgyi eszközök beszerzésére.

Beadási szakaszok:
- 2024.07.01