Feldolgozó üzemek fejlesztése

Vidékfejlesztési Minisztérium
KAP-RD04a-RD04b-2-24Beadás: 2025.04.07-ig.

A pályázat célja:
Feldolgozóipari és borászati üzemek fejlesztése.

Fõ tevékenységek:
1. célterület: - eszközbeszerzés (N-kategóriás teherautók is !) - építés, átalakítás, felújítás. 2. célterület: energiafelhasználás csökkentése, megújuló energiák használata.

Kapcsolt tevékenységek:
Projekt előkészítése, menedzselése.

Pályázók köre:
A TEÁOR 10 és 11 osztályba tartozó tevékenységeket vagy ahhoz kapcsolódó projekteket tervező cégek mérettől függetlenül, egy lezárt üzleti évvel. Kötelező a KNyR nyilvántartásban szerepelni.

Területi érvény:
Magyarország egész területe.

Támogatás összege:
Maximum 200 MFt. A támogatási arány 50% (a megújuló energiák esetében 70%).

Elõleg:
A támogatási összeg 25%-a, de legfeljebb 200 MFt.

Megvalósítás határideje:
24 hónap.

Fenntartási idõszak:
A befejezéstől számított 5 év.

Beadási szakaszok:
2024.08.13 - 2024.08.26 
2024.08.27 - 2024.09.09 
2025.03.11 - 2025.03.24 
2025.03.25 - 2025.04.07