Kapacitásbővítés 2024

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
GINOP PLUSZ-3.2.4-23Beadás: 2024.01.15-ig.

A pályázat célja:
Legalább 1, maximum 10 fővel bővíteni a létszámot.

Fõ tevékenységek:
Létszámbővítés, 6 hónapon át támogatva.

Kapcsolt tevékenységek:
- a munkahely létrehozásához kapcsolódó eszközbeszerzés (max. a bérköltség 30%-a); - online és felhő szolgáltatások vásárlása (max. a bérköltség 30 %-áig); - zöld átálláshoz kapcsolódó költségek (max. a bérköltség 30 %-áig).

Pályázók köre:
- Kettős könyvvitelű gazdasági társaság, egyéni cég vagy szövetkezet; - statisztikai létszáma legalább egy fő.

Területi érvény:
A vállalkozás székhelye vagy telephelye a négy régió egyikében van (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl)

Támogatás összege:
A támogatott bérköltség max. bruttó 400.000 Ft jövedelem + szoc.ho. A támogatás aránya max. 70%.

Önerõ:
30%.