Vállalkozás újraindítás

Nemzetgazdasági Minisztérium
GINOP Plusz-1.2.2-22Beadás: 2023.03.31-ig.

A pályázat célja:
A hátrányos helyzetű településeken működő vállalkozások fejlesztése. A projekt főtevékenysége mellé kötelező egy melléktevékenységet is választani.

Fõ tevékenységek:
Új eszközök, gépek beszerzése, kapacitásbővítés, modernizálás. Minimum egyedi beszerzési érték: 100.000 Ft.

Kapcsolt tevékenységek:
a) Ingatlanberuházás (építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés). Az eszközbeszerzés és ingatlanberuházás költségének el kell érnie együttesen a projekt összköltségének 50%-át. b) Informatikai eszközök beszerzése (számítógépek, telefonok, monitorok) (a költségek 50%-áig). c) Projektmenedzsment, képzés.

Pályázók köre:
Mikrovállalkozások (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és szövetkezetek) egy teljes lezárt évvel és legalább egy foglalkoztatottal. Mezőgazdasági termelők nem indulhatnak. KATA kizárva. Nem adható mezőgazdasági termelésre és feldolgozásra, szálláshelyre. Nem adható TEÁOR’08 01.11-09.90, 10.11-11.07, 19.10-20, 24.10 és 30.11-12 tevékenységekre.

Területi érvény:
Szabad Vállalkozási Zónák, illetve 5000 főnél kisebb lakosságú települések.

Támogatás összege:
2-10 MFt (70%-os támogatási aránnyal). A projekt összköltsége nem haladhatja meg az utolsó év árbevételének kétszeresét.

Elõleg:
A támogatás 50%-a, de legfeljebb 5 MFt.

Megvalósítás határideje:
18 hónap.

Fenntartási idõszak:
A projekt lezárását követő teljes üzleti év végéig.

Egyéb elvárások:
Építéshez meg kell indítani az engedélyezési eljárást. A telephely legalább 60 nappal a kérelem beadása előtt legyen bejegyezve.

Beadási szakaszok:
- 2022.05.16 Május 16 12:00 óra.