Vidéki szálláshelyek

Vidékfejlesztési Minisztérium
VP6-6.4.1-21Beadás: 2022.04.21-ig.

A pályázat célja:
Vidéki térségek szálláshelyeinek fejlesztése.

Fõ tevékenységek:
Meglévő szálláshely bővítése, fejlesztése. Új szálláshely építése, kialakítása.

Kapcsolt tevékenységek:
Eszközbeszerzés kiegészítő turisztikai szolgáltatások megvalósításához.

Pályázók köre:
Mezőgazdasági termelők (őstermelők is).

Területi érvény:
A székhely vagy telephely helye: Budapest és agglomerációja kivételével: - 10.000 fő alatti települések - e feletti tanyás települések külterülete valamint 10.000 fő alatti elkülönült településrészei.

Támogatás összege:
Maximum 100 MFt vissza nem térítendő támogatás. A támogatási arány 50-70 % a település fejlettségi szintjétől függően.

Elõleg:
A támogatás 50%-a.

Fenntartási idõszak:
A befejezéstől számított 5 éven át.

Beadási szakaszok:
2021.12.08 - 2021.12.22 
2022.01.12 - 2022.01.26 
2022.01.27 - 2022.02.10 
2022.03.23 - 2022.04.06 
2022.04.07 - 2022.04.21