KKV kapacitásbővítés

2021.09.27 - Nemzeti Foglalkoztatási SzolgálatBeadás időszaka: 2021.09.27 - 2021.12.31

A pályázat célja:
A vállalkozások megsegítése munkaerő felvételének és eszközök beszerzésének támogatásával.

Fõ tevékenységek:
Legalább 3, legfeljebb 25 dolgozó (15-64 év közötti) felvétele és 8+8 hónapon keresztül foglalkoztatása.

Kapcsolt tevékenységek:
Eszközbeszerzés egyszerűsített költségelszámolás keretében.

Pályázók köre:
KKV-k egy lezárt évvel (gazdasági társaságok, egyéni cégek, szövetkezetek), kettős könyveléssel.

Területi érvény:
Budapest és Pest megye kivételével az egész ország.

Támogatás összege:
Új dolgozónként legfeljebb 4 MFt. - 8 hónapig a bérköltség (max. bruttó 309.000 Ft és a hozzá kapcsolódó szoc.ho.) - a eszközbeszerzésre fordítható átalány a bérköltség 30-40%-ának megfelelő összegben.

Megvalósítás határideje:
A felvétel már a kérelem beadása után (a bírálás előtt is) megkezdődhet.

Fenntartási idõszak:
A dolgozót határozott idejű szerződéssel kell felvenni, amely legalább a 8 hónap támogatásra és a 8 hónap továbbfoglalkoztatásra terjed ki.

Egyéb elvárások:
A létszámnak a 2021 júliusi átlaglétszámhoz képest kell növekednie.