Építőipari pályázat

2021.01.19 - Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nkft.Beadás időszaka: 2020.02.15 -

A pályázat célja:
Az építőipar és a tervezés technológiai korszerűsítése.

Fõ tevékenységek:
Gépek, eszközök beszerzése, informatikai fejlesztés.

Kapcsolt tevékenységek:
Know-how, licencek vásárlása, energetikai fejlesztés, képzés.

Pályázók köre:
Építőipari vagy építőanyag-gyártó kis- és középvállalkozások, valamint tervezéssel és műszaki ellenőrzéssel foglalkozó mikrovállalkozások, ahol a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete eléri a 287.851 Ft-ot.

Területi érvény:
Egész Magyarország.

Támogatás összege:
Az építőipari cégeknek 25-400 MFt, a tervező irodáknak 8-50 MFt, a csekély összeghatáron belül 100%-os támogatási arányban.

Elõleg:
A megítélt támogatás 75%-a.

Önerõ:
Csak a csekély összegű támogatás határán (200.000 EUR) túl szükséges.

Megvalósítás határideje:
A támogató okirat keltétől számított 1 év.

Fenntartási idõszak:
5 év.

Egyéb elvárások:
A projekt a következő TEÁOR szerinti tevékenységeket fejlesztheti: 41.20 – 43.99 közötti, a 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14, valamint a 71-es tevékenységcsoport.