Állattartó telepek

2020.08.29 - Földművelésügyi MinisztériumBeadás időszaka: 2020.10.01 - 2021.02.01

A pályázat célja:
Állattartó telepek komplex fejlesztése.

Fõ tevékenységek:
Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása,a tenyésztési technológia kialakítása és fejlesztése) b.Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló, tojásválogató, keltető épület építése, férőhely kiépítése).

Kapcsolt tevékenységek:
energiafelhasználás csökkentése, erőforrás-hatékonyság javítása megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása telepen belüli infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés, anyagmozgatáshoz, vagyonvédelemhez kapcsolódó fejlesztések telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépeinek beszerzése

Pályázók köre:
Mezőgazdasági termelők, akiknek üzemmérete eléri a 6000 STÉ-t.

Területi érvény:
Egész Magyarország.

Támogatás összege:
A támogatás aránya 50% (Közép-Magyarországon 40%). A támogatás min. összege: -sertés és baromfi esetén 100 MFt - szarvasmarha esetén 50 MFt - juh, kecske és egyéb állat esetén 5 MFt. A támogatás max. összege 2 milliárd Ft.

Elõleg:
Max. 50%.

Megvalósítás határideje:
24 hónap.

Egyéb elvárások:
Fenn kell tartani a beadáskori dolgozói létszámot. Szinten kell tartani a telep állatlétszámát.

Beadási szakaszok:
- 2020.11.02 
- 2021.02.01